Tin Tức

Kết nối CSDL dân cư với CSDL đất đai, bảo hiểm, công chức

Kết nối CSDL dân cư với CSDL đất đai, bảo hiểm, công chức

Kết nối CSDL dân cư với CSDL đất đai, bảo hiểm, công chức (Ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ trưởng Bộ TTTT có một số yêu cầu, đơn cử như sau:

– Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

– Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

– Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức;

– Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện;

– Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập;…

Quyết định 905/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/5/2022.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Lại tranh cãi việc nới biên độ tỷ giá VND/USD

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button