Tin Tức

Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên các cấp năm 2022

Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên các cấp năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2022 như sau:

1. Kiểm sát viên cao cấp

*Đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp, bao gồm:

– Kiểm sát viên trung cấp;

– Điều tra viên trung cấp trở lên công tác tại VKSND tối cao;

– VKS quân sự trung ương;

– VKSND cấp cao; 

– VKSND cấp tỉnh;

– VKS quân sự cấp thứ hai; 

– Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao 

– Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

+ Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2022 (khoản 2 Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014) hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi nếu đang giữ ngạch sau:

Kiểm sát viên trung cấp;

Điều tra viên trung cấp;

Kiểm tra viên chính trở lên.

+ Trường hợp chưa giữ ngạch chức danh tư pháp thì phải đang là lãnh đạo cấp vụ hoặc tương đương.

Đối với công chức công tác tại VKSND tối cao, ưu tiên cho các đồng chí công tác ở đơn vị làm nghiệp vụ. 

+ Các trường hợp khác, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Xem Thêm  Cần loại bỏ nạn 'mua lòng nhau để kiếm phiếu'

* Người dự thi ở VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu VKSND cấp cao nào thì phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp và VKSND cấp cao đó; 

Sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp cao đã đăng ký.

* Người dự thi ở VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND tối cao thì phải có ý kiến đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp và Lãnh đạo VKSND tối cao; sau khi trúng tuyển được điều động, bố nhiệm đến VKSND tối cao và chấp hành sự phân công của Viện trưởng VKSND tối cao.

2. Kiểm sát viên trung cấp

*Đối tượng dự thi Kiểm sát viên trung cấp, gồm:

– Kiểm sát viên sơ cấp;

– Điều tra viên sơ cấp trở lên công tác tại VKSND các cấp;

– VKS quân sự các cấp; 

– Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2022 (khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014) được tham gia dự thi khi đang giữ ngạch:

+ Kiểm sát viên sơ cấp;

+ Điều tra viên sơ cấp, 

+ Kiểm tra viên chính, 

+ Kiểm tra viên được tham gia dự thi. 

Xem Thêm  CIA tuyển điệp viên... qua đài phát thanh

Trường hợp chưa giữ ngạch chức danh tư pháp thì phải đang là lãnh đạo cấp vụ hoặc tương đương.

– Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện (chỉ tiêu không theo đơn vị đã phân bổ mà thực hiện nguyên tắc có cạnh tranh);

– Người dự thi là Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại VKSND cấp huyện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND cấp tỉnh thì:

+ Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; 

+ Sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp tỉnh; 

Đồng thời, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm điều động, bố trí công chức ở VKSND cấp tỉnh đến VKSND cấp huyện để bảo đảm VKSND hai cấp ổn định biên chế để thực hiện tốt nhiệm vụ;

– Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện có nguyện vọng đăng ký theo chỉ tiêu của VKSND tối cao, VKSND cấp cao:

+ Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định và được VKSND tối cao, VKSND cấp cao nơi người đó đăng ký đồng ý; 

+ Sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã đăng ký.

Xem Thêm  Ngành du lịch đề xuất đơn vị chuyên trách xin lỗi

Lưu ý: Người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý VKSND các cấp có nguyện vọng đăng ký dự thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp theo chỉ tiêu của VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh phải làm đơn cam kết nếu được bổ nhiệm Kiểm sát viên thì không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và chấp hành sự phân công của lãnh đạo đơn vị nơi đăng ký nguyện vọng. 

(Trường hợp do có nhu cầu cần bố trí lãnh đạo, quản lý thì lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nơi cán bộ đến công tác xem xét, quyết định)

3. Kiểm sát viên sơ cấp

Đối tượng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, bao gồm:

– Chuyên viên;

– Kiểm tra viên công tác tại VKSND các cấp 

– VKS quân sự các cấp.

>>> Xem thêm: Tiêu chuẩn chung để trở thành Kiểm sát viên? Không trúng tuyển vào kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp thì có thể trở thành Kiểm sát viên sơ cấp không?

Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát nhân dân năm 2022: Phải đáp ứng tiêu chuẩn nào để được dự thi?

Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022: Chuẩn bị hồ sơ tham gia dự như thế nào?

 

Ngọc Nhi

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button