Tin Tức

Kế hoạch phổ biến các văn bản QPPL về thuế năm 2023 của Tổng cục Thuế

Rate this post

Kế hoạch phổ biến các văn bản QPPL về thuế năm 2023 của Tổng cục Thuế

Kế hoạch phổ biến các văn bản QPPL về thuế năm 2023 của Tổng cục Thuế (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 24/QĐ-TCT ngày 18/01/2023 ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Tổng cục Thuế

Theo đó, việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thuế năm 2023 của Tổng cục Thuế được thực hiện theo kế hoạch như sau:

Đối tượng và hình thức phổ biến các văn bản QPPL về thuế năm 2023

* Về đối tượng được phổ biến: Người nộp thuế, công chức thuế và cộng đồng xã hội.

* Về hình thức:

Tùy theo điều kiện, cơ quan thuế lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hiệu quả như:

– Phổ biến bằng các phương thức điện tử, như: Đăng tải thông tin trên hệ thống trang thông tin điện tử ngành thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook…), qua hộp thư điện tử…;

– Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, Đài Truyền hình, Đài phát thanh…;

– Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến)…;

– Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi…để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến NNT.

– Hướng dẫn NNT tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng thông tin điện tử ngành thuế, qua mục Hỏi – Đáp trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax), qua điện thoại…

Các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện phổ biến năm 2023

Cụ thể, các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện phổ biến năm 2023 của Tổng cục Thuế bao gồm:

– Tiếp tục thực hiện phổ biến các văn bản QPPL đã được áp dụng trong các năm 2020, 2021 nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế (NNT) tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định như: Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 80/2021/TT-BTC, Thông tư 40/2021/TT-BTC, Thông tư 100/2021/TT-BTC, Thông tư 23/2021/TT-BTC…

Xem Thêm  Cần làm sáng tỏ vụ “ngâm” trên 1.400 tỉ đồng tiền thuế

– Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2022 như: Nghị định  49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP; Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Thông tư 67/2022/TT-BTC…

– Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023.

Đơn vị thực hiện phổ biến các văn bản QPPL về thuế năm 2023

Các đơn vị thực hiện phổ biến các văn bản QPPL về thuế năm 2023 bao gồm:

– Các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;

– Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.

Hình thức phổ biến và phân công tổ chức thực hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch tại Quyết định 24/QĐ-TCT năm 2023.

Các hành vi bị cấm trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo Điều 9 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012, các hành vi sau đây bị cấm trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật:

– Truyền đạt sai lệch, phê phán nội dung pháp luật được phổ biến; không cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung sai sự thật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Lợi dụng phổ biến, giáo dục pháp luật để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Cản trở việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Lợi dụng việc thực hiện quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật để gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 24/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn