Tin Tức

Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Rate this post

Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Bộ Xây dựng có Công văn 5974/BXD-GĐ ngày 29/12/2022 về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện một số giải pháp cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001

Cụ thể, trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực thì các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng sẽ xử lý như sau:

– Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001, cần xem xét, tham khảo các giải pháp kỹ thuật về PCCC bổ sung, tăng cường đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an hướng dẫn tại Văn bản 1684/C07-P4 ngày 21/7/2021 để tham mưu cho Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung, sửa đổi các giải pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó cần phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND cấp quận, huyện triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

– Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình cam kết thực hiện việc khắc phục các tồn tại, quá trình khắc phục cần đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật có liên quan; giao các cơ quan chức năng trực thuộc, UBND cấp quận, huyện thực hiện kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình;

Xem Thêm  Chất vấn nghị trường và những phát ngôn bất hủ

– Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu, công năng công trình, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường PCCC cho phù hợp với các quy định hiện hành;

– Về lâu dài cần nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nhà ở, chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xây dựng;

– Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng sau ngày 04/10/2001

Đối với các công trình vi phạm quy định về PCCC đã đưa vào sử dụng sau thời điểm Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực:

– Giao các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về PCCC;

– Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng, phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC rà soát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các trường hợp công trình có tồn tại, vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng.

Trường hợp cần thiết, báo cáo UBND cấp tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân cùng cấp để được xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;

– Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện việc khắc phục nhằm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật về xây dựng, PCCC để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

Xem thêm Công văn 5974/BXD-GĐ ngày 29/12/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn