Tin Tức

Hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tại TP.HCM

Rate this post

Hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tại TP.HCM

Hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ tại TPHCM (Ảnh minh họa)

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) của đơn vị, chuyên quản thu thực hiện đối chiếu Mẫu số 02, Mẫu số 03 với dữ liệu Danh sách người lao động tham gia BHXH đang quản lý:

+ Trường hợp Mẫu số 02, Mẫu số 03 trùng khớp với dữ liệu thu: trình lãnh đạo phụ trách ký, đóng dấu xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 để chuyển trả cho đơn vị, lưu lại 01 bản sao để đối chiếu, báo cáo, đính kèm vào phần mềm TNHS (Mẫu số 02, Mẫu số 03 đã ký đóng dấu).

+ Trường hợp Mẫu số 02, Mẫu số 03 không khớp đúng so với dữ liệu: lập Phiếu hướng dẫn ghi rõ nội dung đề nghị bổ sung, điều chỉnh hoặc từ chối xác nhận gửi trả hồ sơ cho đơn vị để hoàn chỉnh, nộp lại kịp thời theo đúng quy định.

Xem Thêm  Thực hiện quyết liệt hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực

Lưu ý: Đối với Mẫu số 02 xác nhận hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng

– Đối với người lao động làm việc từ 02 hợp đồng lao động trở lên thì xác nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 tại đơn vị tham gia BHXH bắt buộc đầu tiên. Mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

– Không xác nhận đang tham gia BHXH bắt buộc đối với trường hợp người lao động đang nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động. BHXH Thành phố sẽ có hướng dẫn bổ sung ngay khi có ý kiến của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. Sau thời gian trên không tiếp nhận hồ sơ xác nhận Mẫu số 02 và Mẫu số 03. Trước 16h00 hàng ngày gửi báo cáo về BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) theo Mẫu ban hành kèm theo Công văn 1069/BHXH-TST ngày 26/4/2022.

– Trong thời gian chưa có thủ tục nộp hồ sơ điện tử, dịch vụ công: tiếp nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn xác nhận tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà tại TPHCM

 

Thành phố Hồ Chí Minh: Người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà như thế nào?

Thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 01 triệu đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn