Tin Tức

Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm liệt năm 2022

Rate this post

Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm liệt năm 2022

Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm liệt năm 2022 (Hình từ internet)

1. Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Điểm xét tốt nghiệp THPT (ĐXTN): Gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN, cụ thể:

– Điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm liệt năm 2022

– Điểm xét tốt nghiệp đối với học viên GDTX được tính theo công thức sau:

Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT và điểm liệt năm 2022

Lưu ý: Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.
Các bài thi bao gồm:


– Đối với thí sinh giáo dục THPT có 04 (bốn) bài thi gồm:


+ 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;


+ 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;


– Đối với thí sinh GDTX có 03 (ba) bài thi gồm:


+ 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn;


+ 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

2. Điểm liệt kỳ thi THPT quốc gia năm 2022

Điều 42 Quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Điều 42. Công nhận tốt nghiệp THPT


1. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.


2. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều thi 36 Quy chế tốt nghiệp trung học phổ thông được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 là từ 1,0 điểm trở xuống.

Xem thêm: Điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem thêm:

>> Điểm chuẩn đại học năm 2022 sẽ tăng hay giảm? Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 cần phải làm những gì?

>> Khi nào có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022?

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Bộ tiêu chí an toàn COVID-19 với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực tại TP.HCM

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn