Tin Tức

Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ (dự thảo)

Đề xuất hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ

Hưng dn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dch v (Ảnh minh họa)

Theo đó, dự thảo Thông tư này hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ theo quy định của Điều 24 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Thông tư này không áp dụng đối với chi phí KCB BHYT của đối tượng tham gia BHYT theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

Thanh toán theo giá dịch vụ là gì?

– Thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi phí KCB trên cơ sở giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở KCB.

– Thanh toán theo giá dịch vụ KCB được áp dụng để thanh toán chi phí KCB BHYT, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo phương thức khác.

– Nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ:

+ Giá dịch vụ KCB bảo hiểm y tế áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

+ Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ KCB thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tạm ứng, thanh toán, quyết toán hằng quý

Xem Thêm  Tuyệt đối không để DN không đảm bảo an toàn phòng chống dịch vẫn hoạt động

Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT được thực hiện hằng quý theo đúng quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT quy định tại khoản 1, các điểm a, b và c khoản 2 Điều 32 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Xem chi tiết dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ.
Toàn văn dự thảo Thông tư

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button