Tin Tức

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn hàng hóa

Rate this post


Thông tư quy định 5 loại hóa đơn gồm: 1- Hoá đơn giá trị gia tăng; 2- Hoá đơn bán hàng; 3- Hoá đơn xuất khẩu; 4- Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; 5- Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

3 hình thức hoá đơn

Hoá đơn được thể hiện bằng các hình thức: Hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử và hoá đơn đặt in. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau.

Các đối tượng được tạo hóa đơn tự in, gồm:

1- Các doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm: DN được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; DN có mức vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

2- Tổ chức kinh doanh đang hoạt động không thuộc các trường hợp trên được tự in hóa đơn nếu có đủ các điều kiện: Đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hóa đơn; không bị xử phạt VPPL về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành…

Xem Thêm  Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công

Các tổ chức trước khi tạo hóa đơn phải ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Xử lý số hóa đơn đã mua hoặc đã tự in nhưng chưa sử dụng

Thông tư nêu rõ, đối với số hóa đơn đã mua hoặc đã tự in nhưng chưa sử dụng hết, nếu tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện hủy hóa đơn và tiến hành tạo hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn mới.

Trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011. Thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/1/2011.

Đến hết ngày 31/3/2011, tổ chức, hộ, cá nhân chưa sử dụng hết hóa đơn thì thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Cơ quan thuế chỉ thực hiện bán hoá đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, các doanh nghiệp này phải tự tạo hoá đơn để sử dụng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn