Tin Tức

Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức là vụ trưởng thôi công tác quản lý, điều hành

Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức có nguyện vọng thôi quản lý, điều hành

Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức là vụ trưởng thôi công tác quản lý, điều hành (Ảnh minh họa)

Trong đó, hướng dẫn về việc thực hiện Điểm 1 và Điểm 3 Kết luận 33-KL/TW ngày 01/4/2022, cụ thể:

1. Chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm từ ngày 01/4/2022

Điểm 1 của Kết luận 33-KL/TW quy định về việc chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 (chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).

– Phạm vi điều chỉnh: Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

– Đối tượng áp dụng:

+ Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (không bao gồm chức vụ hàm ngoại giao).

+ Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương thuộc đối tượng được bảo lưu chế độ, chính sách theo Kết luận 33-KL/TW .

2. Hướng dẫn sắp xếp cán bộ, công chức có nguyện vọng thôi quản lý, điều hành

Thực hiện Điểm 3 Kết luận 33-KL/TW , đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm (60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

Xem Thêm  Trừ điểm đơn vị công an bị dư luận phê phán

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương do sắp xếp tổ chức, bộ máy không tiếp tục bố trí giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức xem xét như sau:

– Trường hợp còn thời gian công tác dưới 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng đến khi nghỉ hưu.

– Trường hợp còn thời gian công tác trên 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm sắp xếp tổ chức, bộ máy hoặc từ thời điểm cấp có thẩm quyền nhận được đơn của cán bộ, công chức đề nghị thôi lãnh đạo, quản lý thì xem xét, bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi hết thời hạn giữ chức vụ (5 năm từ ngày được bổ nhiệm hoặc thời hạn ghi trong quyết định bổ nhiệm). 

Sau thời gian bảo lưu, cơ quan quản lý cán bộ, công chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, kết quả công tác, phẩm chất, năng lực để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Xem Thêm  Cử tri bức xúc giáo viên dạy thêm thu nhập 50 triệu

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022.

Như Mai


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button