Giao thông vận tải

Hướng dẫn quy định về lắp đặt trạm sạc điện với xe điện Vinfast

Rate this post

Hướng dẫn quy định về lắp đặt trạm sạc điện, trụ sạc điện cho ô tô, xe máy (Hình từ internet)

Hướng dẫn quy định về lắp đặt trạm sạc điện với xe điện Vinfast

Công văn 4338/BXD-HĐXD năm 2023 hướng dẫn các quy định liên quan đến lắp đặt trạm sạc, trụ sạc điện cho ô tô, xe máy (xe điện Vinfast) do Bộ Xây dựng ban hành.

Cụ thể, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đề nghị hướng dẫn về việc lắp đặt bổ sung các thiết bị sạc điện cho xe điện Vinfast trong các công trình dân dụng hiện hữu đã đưa vào sử dụng và đầu tư mới tại các vị trí công cộng.

Ngày 22/9/2022, Bộ Xây dựng đã có Công văn 4269/BXD-HĐXD gửi và nhận được ý kiến của các Bộ, địa phương1 về hướng dẫn các quy định liên quan đến lắp đặt trạm sạc điện cho ô tô, xe máy.

Ngày 23/12/2022, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc hợp với sự tham gia của đại diện các đơn vị: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Pháp chế, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ Quy hoạch kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Tổng hợp ý kiến của các Bộ, địa phương và ý kiến của các đơn vị trực thuộc, Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 5 mục II phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và quy định tại mục 1.2.5.12 Bảng 1.2 Phụ lục I Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì “trạm cấp/sạc điện, pin điện” là công trình xây dựng trong nhóm công trình năng lượng thuộc loại công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp cấp III với mọi quy mô.

Xem Thêm  Đường cao tốc là gì? Quy định về giao thông trên đường cao tốc

Do vậy, về thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trạm cấp/sạc điện, pin điện cho ô tô, xe máy: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng quy định Lại Điều 91, Điều 92 Luật Xây dựng 2014. Đối với điều kiện liên quan đến sự phù hợp quy hoạch và mục đích sử dụng đất, Nghị định 35/2023/NĐ-CP đã quy định: tại khoản 12 Điều 12 về xác định điều kiện phù hợp với quy hoạch; tại khoản 15 Điều 12 về các trường hợp thuê đất, thuê công trình để xây dựng đối với các đối tượng này công trình này.

Các nội dung về quy hoạch hệ thống công trình trạm sạc; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, phòng chống cháy nổ,… ngày 24/07/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 766/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cùng với các Bộ có liên quan, trong thời gian tới sẽ có thêm đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Bộ Xây dựng gửi kèm theo bản sao các văn bản ý kiến góp ý của các Bộ, địa phương (như được trích dẫn ở trên) để Tập đoàn Vingroup – Công ty CP tham khảo và áp dụng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Vingroup – Công ty CP nghiên cứu, thực hiện.

Trước đó, vào cuối 2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn 11368/BGTVT-KHCN&MT gửi Bộ Xây dựng góp ý kiến hướng dẫn các quy định về trạm sạc điện.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn