Tin Tức

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2022

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2022

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2022 (ảnh minh họa)

Cụ thể, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng sau:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hằng tháng;

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước 01/01/2022.

– Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 01/2022 được tính như sau:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 01 năm 2022

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 12 năm 2021

x 1,074

 

Từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước 01/01/2022.

– Mức lương hưu, trợ cấp trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh theo công thức sau:

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước điều chỉnh

+ 200.000 đồng/tháng

 

+ Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ trên 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng:
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh

= 2.500.000 đồng/tháng

 

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/03/2022. Quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được thực hiện kể từ ngày 01/01/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/2044/xe-sh-lai-boc-chay-tren-duong-pho-ha-noi

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button