Tin Tức

Hướng dẫn chi tiết về hồ sơ nhân sự trình Quốc hội quyết định

Rate this post

Hướng dẫn chi tiết về hồ sơ nhân sự trình Quốc hội quyết định

Hướng dẫn chi tiết về hồ sơ nhân sự trình Quốc hội quyết định (Hình từ Internet)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15 ngày 14/02/2023 quy định, hướng dẫn một số điều khoản của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Trong đó, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ nhân sự trình Quốc hội quyết định như sau:

1. Hồ sơ nhân sự về người do cơ quan có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội quyết định

1.1. Đối với cá nhân là Đảng viên

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15, hồ sơ nhân sự về người do cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bao gồm:

(i) Sơ yếu lý lịch theo mẫu hiện hành của Ban Tổ chức Trung ương do cá nhân tự khai, được cơ quan trực tiếp quản lý người đó xác nhận, có dán ảnh khổ 4×6 cm và đóng dấu giáp lai.

Đối với người được giới thiệu không thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì sơ yếu lý lịch phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận, đóng dấu giáp lai vào ảnh;

(ii) Tiểu sử tóm tắt do cá nhân tự khai theo Mẫu 2 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15, được cơ quan trực tiếp quản lý người đó xác nhận, có dán ảnh khổ 4×6 cm và đóng dấu giáp lai.
Tiểu sử tóm tắt do cá nhân tự khai

Đối với người được giới thiệu không thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì tiểu sử tóm tắt phải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận, đóng dấu giáp lai vào ảnh;

(iii) Đánh giá, nhận xét 03 năm gần nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị của cấp có thẩm quyền về:

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ;

+ Năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó thể hiện rõ những sản phẩm cụ thể, thành tích công tác, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của người được giới thiệu trong quá trình công tác; uy tín và triển vọng phát triển;

(iv) Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác;

(v) Nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người được giới thiệu và gia đình;

(vi) Kết luận của cấp có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị của người được giới thiệu theo quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;

(vii) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu hiện hành của Chính phủ về kê khai tài sản;

(viii) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải có chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(vii) Giấy khám sức khoẻ do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

Các tài liệu quy định tại (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vii) và (vii) ở mục 1.1 được làm trước không quá 06 tháng tính đến thời điểm xem xét.

1.2. Đối với cá nhân không là Đảng viên

Trường hợp người được giới thiệu quy định tại mục 1.1 không phải là đảng viên thì hồ sơ nhân sự sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15, bao gồm:

(i) Tài liệu quy định tại (i), (ii), (vii), (viii) và (vii) ở mục 1.1;

(ii) Đánh giá, nhận xét 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý người được giới thiệu về: phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ; năng lực công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó thể hiện rõ thành tích công tác, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có); uy tín và triển vọng phát triển, trừ trường hợp quy định tại (iii) ở mục 1.2;

(iii) Trường hợp người được giới thiệu không thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì phải có phiếu nhận xét, đánh giá của chính quyền địa phương nơi cư trú theo Mẫu 3 của Phụ lục kèm theo Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15.

Các tài liệu quy định tại (ii) và (iii) ở mục 1.2 được làm trước không quá 06 tháng tính đến thời điểm xem xét.

2. Hồ sơ nhân sự của người ứng cử được đại biểu Quốc hội giới thiệu

Trường hợp người ứng cử được đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào chức danh do Quốc hội bầu thì chậm nhất là 02 ngày trước ngày xem xét nội dung nhân sự, hồ sơ nhân sự được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:

– Đơn ứng cử;

– Văn bản giới thiệu của đại biểu Quốc hội trong trường hợp giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách;

– Các tài liệu quy định tại mục 1.1 và mục 1.2

— Đối với người ứng cử là đảng viên không giữ chức vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội thì phải có văn bản đồng ý của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt. Đối với người ứng cử là đảng viên đang giữ chức vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc đã nghỉ hưu thì phải có văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt.

(Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15)

3. Hồ sơ nhân sự trình Quốc hội về người được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Theo khoản khoản 4 Điều 11 Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15, hồ sơ nhân sự trình Quốc hội về người được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bao gồm:

– Đơn của đại biểu Quốc hội trong trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;

– Tờ trình của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền;

– Dự thảo Nghị quyết;

– Văn bản ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đại biểu Quốc hội đó đang sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội; văn bản ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với trường hợp đại biểu do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu;

– Văn bản ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội nơi đại biểu Quốc hội đang sinh hoạt.;

4. Hồ sơ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Cụ thể tại khoản 5 Điều 11 Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15, hồ sơ nhân sự trình Quốc hội về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bao gồm:

– Tờ trình của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền;

– Dự thảo Nghị quyết;

– Văn bản kỷ luật hoặc văn bản ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Điều kiện đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn