LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Học sinh cả nước khai giảng 5/9/2022, lớp 1 tựu trường trước 02 tuần

Rate this post

Về vấn đề này THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường của học sinh cả nước được quy định như sau:

1. Thời gian khai giảng, tựu trường của học sinh cả nước

– Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 

Riêng đối với lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 

– Tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 vào ngày 05/9/2022. 

– Kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023. 

– Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2023. 

– Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2023. 

– Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Học sinh cả nước khai giảng 5/9/2022, lớp 1 tựu trường trước 02 tuần

Học sinh cả nước khai giảng 5/9/2022, lớp 1 tựu trường trước 02 tuần (Hình từ Internet)

2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương 

– Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học:

+ Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); 

+ Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông). 

Xem Thêm  Đối tượng, thủ tục giảm học phí cho học sinh, sinh viên

Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). 

Đối với các lớp 6, 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). 

– Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. 

– Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. 

– Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. 

– Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. 

3. Nội dung kế hoạch thời gian năm học

Nội dung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:

– Ngày tựu trường, ngày khai giảng; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II; ngày kết thúc năm học. 

– Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. 

– Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học. 

– Các ngày nghỉ lễ, tết. 

– Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học. 

– Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Xem chi tiết tại Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn