LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Hồ sơ, trình tự đăng ký hành nghề, cấp Thẻ Thừa phát lại

Rate this post

Thừa phát lại là người thực hiện việc tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự. Thừa phát lại chỉ được hành nghề sau khi được đăng ký hành nghề và cấp Thẻ.

Hồ sơ, trình tự đăng ký hành nghề, cấp Thẻ Thừa phát lại

Hồ sơ, trình tự đăng ký hành nghề, cấp Thẻ Thừa phát lại (Ảnh minh họa)

1. Hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp Thẻ Thừa phát lại

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ thừa phát lại bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

Giấy đề nghị

– Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu;

– 01 ảnh chân dung của Thừa phát lại cỡ 2 cm x 3 cm chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

Xem Thêm  Án phúc thẩm có phải là bản án cuối cùng?

2. Trình tự đăng ký hành nghề, cấp Thẻ Thừa phát lại

– Bước 1: Văn phòng Thừa phát lại nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho Thừa phát lại của Văn phòng mình đến Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở.

– Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tư pháp ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ Thừa phát lại;

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải đăng tải Danh sách này trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và thông báo việc đăng ký hành nghề Thừa phát lại cho các cơ quan quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1, 2, 3 Điều 15 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BTP.

>>> Xem thêm: Cấp phép hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại được thực hiện theo trình tự nào theo quy định của pháp luật?

 

Diễm My

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn