Tin Tức

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
Mẫu đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ

Theo đó, sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thuộc địa bàn quản lý của UBND cấp huyện, cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục như sau:

(1) Hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao GPXD đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

– Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

(Từ 01/01/2021: Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định đối với công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa).

(2) Thủ tục:

– Cơ quan tiếp nhận: Chủ đầu tư (chủ hộ) nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp GPXD đến UBND cấp huyện nơi có nhà ở, công trình được xây dựng.

– Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

– Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Lệ phí cấp GPXD: Do HĐND cấp tỉnh của từng địa phương quyết định.

Ví dụ, lệ phí cấp GPXD tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội là:

– Đối với nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng/giấy phép;

– Đối với các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

– Điểm 1.2, 1.4, 1.6, 1.9 Khoản 1 Mục III.2 Thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016.

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của UBND TP.Hà Nộ.

Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của UBND TP.HCM.

– Khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019.

Thùy Liên


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Thông tin về xử lý tố cáo, khiếu nại được cập nhật trên CSDL

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button