Tin Tức

Hồ sơ, quy trình vay vốn cho học sinh, sinh viên mua máy tính học online

Hồ sơ, quy trình vay vốn cho học sinh, sinh viên mua máy tính học online

Hồ sơ, quy trình vay vốn cho học sinh, sinh viên mua máy tính học online (Ảnh minh họa)

1. Hồ sơ vay vốn mua máy tính học online

Theo đó, hồ sơ vay vốn tùy theo đối tượng được hướng dẫn như sau:

 1.1. Hồ sơ do khách hàng vay vốn lập

– Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD áp dụng đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình); Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT áp dụng đối với sinh viên vay vốn trực tiếp);
Mẫu số 01/TD

– Giấy ủy quyền (mẫu số 01/GUQ) (nếu có);

– Giấy xác nhận của nhà trường (theo mẫu 01/TDSV) đính kèm văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 (áp dụng đối với sinh viên).
Mẫu 01/TDSV

1.2. Hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và vay vốn lập

– Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD hoặc 10A/TD);

– Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).
Mẫu số 03/TD

1.3. Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay lập

– Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT), phần phê duyệt của ngân hàng;

– Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

1.4. Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay, khách hàng vay vốn lập: Sổ vay vốn

Xem thêm đối tượng, điều kiện được vay vốn mua máy tính học online TẠI ĐÂY

2. Quy trình cho vay mua máy tính học online

2.1. Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình

– Khách hàng

Khách hàng vay vốn lập 01 liên giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) trong đó có cam kết tại thời điểm vay vốn hộ gia đình có học sinh, sinh viên không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức, kèm theo giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 01/TDSV đối với sinh viên) và giấy ủy quyền (nếu có) gửi Tổ TK&VV nơi khách hàng đang cư trú hợp pháp.

– Tại tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)

+ Trường hợp khách hàng vay vốn chưa là tổ viên Tổ TK&VV thì Tổ TK&VV tổ chức họp kết nạp bổ sung tổ viên.

+ Tổ TK&VV tổ chức họp bình xét cho vay dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố và người đại diện tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)

+ Lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) kèm bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng và biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10CTD hoặc 10A/TD) trình Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã.

– Tại UBND cấp xã

Căn cứ danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) do tổ TK&VV gửi đến, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận về đối tượng và điều kiện vay vốn trên danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD), sau đó gửi Tổ TK&VV để gửi NHCSXH nơi cho vay.

– Tại NHCSXH nơi cho vay

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ hồ sơ vay vốn, cán bộ tín dụng được phân công thực hiện kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng/Tổ trưởng Kế hoạch – Nghiệp vụ kiểm soát để trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét, phê duyệt. NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo kết quả phê duyệt cho

vay theo mẫu số 04/TD cho UBND cấp xã để thông báo cho khách hàng vay vốn đến trụ sở NHCSXH nơi cho vay hoặc điểm giao dịch xã làm thủ tục nhận tiền vay theo quy định.

2.2. Đối với sinh viên vay vốn trực tiếp

– Khách hàng vay vốn

Khách hàng vay vốn lập 01 liền giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT) trong đó có cam kết tại thời điểm vay vốn sinh viên không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức kèm theo Giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 01/TDSV) gửi UBND xã nơi khách hàng cư trú hợp pháp.

– Tại UBND cấp xã

Căn cứ giấy đề nghị vay vốn do khách hàng gửi đến, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận về đối tượng và điều kiện vay vốn trên giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT), sau đó gửi khách hàng để gửi NHCSXH nơi cho vay.

– Tại NHCSXH nơi cho vay

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vay vốn, cán bộ tín dụng được phân công thực hiện kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng/Tổ trưởng Kế hoạch – Nghiệp vụ kiểm soát để trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay xem xét, phê duyệt. NHCSXH nơi cho vay gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04/TD cho khách hàng vay vốn đến trụ sở NHCSXH nơi cho vay làm thủ tục nhận tiền vay hoặc thông báo bằng văn bản tới khách hàng vay vốn đối với trường hợp từ chối cho vay (nêu rõ lý do từ chối).

Trước đó, ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Xem thêm tại Hướng dẫn 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022.

Văn Thông

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Thật như… đùa chuyện khống chế "trần tỷ lệ tốt nghiệp"

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button