LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ kế toán không?

Rate this post

Kinh doanh dịch vụ kế toán là gì?

Căn cứ quy định tại Luật kế toán 2015 thì có thể hiểu kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ kế toán không?

Căn cứ quy định tại Điều 65 Luật Kế toán 2015 thì hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ kế toán không?

Hộ kinh doanh có được kinh doanh dịch vụ kế toán không? (Hình từ internet)

Các trường hợp hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không được cung cấp dịch vụ kế toán

Căn cứ quy định tại Điều 68 Luật Kế toán 2015 thì hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị kế toán khác khi người đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán của hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau đây:

– Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định;

– Có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;

– Không đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế toán;

Xem Thêm  Hướng dẫn sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí

– Đang cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho khách hàng là tổ chức có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;

– Đơn vị kế toán yêu cầu thực hiện những công việc không đúng với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoặc không đúng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp hộ kinh doanh bị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Cụ thể quy định tại Khoản 5 Điều 69 Luật Kế toán 2015 thì hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Không kinh doanh dịch vụ kế toán trong 12 tháng liên tục;

(2) Không khắc phục được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật Kế toán 2015 trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;

(3) Tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;

(4) Làm sai lệch hoặc thông đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính và cung cấp thông tin, số liệu báo cáo sai sự thật;

(5) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

(6) Tất cả kế toán viên hành nghề trong cùng hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Trách nhiệm của hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Kế toán 2015 thì trách nhiệm của hộ kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

– Thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán thỏa thuận trong hợp đồng.

– Tuân thủ pháp luật về kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.

– Chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

– Thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.

– Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính ủy quyền.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn