Hành ChínhTin Tức

Hiện nay còn hợp đồng lao động theo mùa vụ không?

Rate this post

Hiện nay có còn hợp đồng lao động theo mùa vụ không? Người sử dụng lao động giao kết không đúng loại hợp đồng lao động thì bị xử lý như thế nào? Hãy cùng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Năm 2023, có còn hợp đồng lao động theo mùa vụ không?

Theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các loại hợp đồng lao động như sau:

Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

So với Bộ luật Lao động 1994, Bộ luật Lao động 2012 cơ bản không có sự thay đổi, văn quy định 03 loại hợp đồng. Cụ thể, tại Điều 27 Bộ luật Lao động 1994 (Có hiệu lực ngày 01/01/1995 hết hiệu lực ngày 01/05/2013) quy định về các loại hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm.”

Như vậy, các hình thức hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động đã được hoàn thiện trong Bộ luật Lao động 2019 và được áp dụng đến hiện nay, gồm:

  • Với hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã không còn và được quy về thành hợp đồng lao động xác định thời hạn.
  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

NSDLĐ giao kết không đúng loại hợp đồng lao động thì bị xử lý như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động như sau:

Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người được ủy quyền giao kết hợp đồng cho nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động; giao kết không đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

c) Buộc người sử dụng lao động giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành vi giao kết không đúng loại hợp đồng lao động với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này;

…”

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Xem Thêm  Có cơ sở giảm giá điện !

Khi giao kết hợp đồng lao động cần đảm bảo hình thức như thế nào?

Hình thức của hợp đồng cũng được quy định tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019:

Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, việc đảm bảo các nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động, hình thức như trên là rất quan trọng trong việc tiến hành ký hết hợp đồng lao động bởi nó sẽ bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo tính công bằng, tránh tình trạng mâu thuẫn, giúp hợp đồng hợp pháp và tuân thủ quy định pháp luật điều chỉnh mối quan hệ lao động.

>>Xem thêm: Mức phạt với hành vi vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

Trên đây là bài viết về: Hiện nay còn hợp đồng lao động theo mùa vụ không?. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn