Tin Tức

HĐND TP thông qua 5 nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền

Rate this post

Đại biểu thông qua nghị quyết

Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Quy định này áp dụng đối với cán bộ, giáo viên và các cá nhân có liên quan tham gia xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm.

Cụ thể, do việc biên soạn, xây dựng hệ thống ngân hàng câu trắc nghiệm có tính chất phức tạp, các câu hỏi trắc nghiệm khi xây dựng phải đảm bảo cho nhiều mục đích khác nhau như: vừa phục vụ cho việc tự học tập, ôn luyện và tự đánh giá của học sinh ở nhiều cấp độ khác nhau; vừa phục vụ việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng học sinh để từ đó giúp giáo viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả. Ngoài ra, việc biên soạn, xây dựng hệ thống câu trắc nghiệm phải đảm bảo nguyên tắc, kỹ thuật, đúng trình tự, quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với tính chất phức tạp của việc xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm nêu trên; UBND Thành phố đề xuất mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm cho ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội áp dụng bằng mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT và các mức chi theo các quy định hiện hành của Trung ương và thành phố.

Năm 2020, dự kiến, kinh phí thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm khoảng 4.000 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2020.

Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người trên địa bàn Thành phố

Đối tượng áp dụng của quy định này là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hỉện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân của hoạt động mua bán người; Nạn nhân của hoạt động mua bán người.

Tổng kinh phí dự kiến khi thực hiện theo mức chi mới khoảng 164 triệu đồng/năm (tăng so với mức chi cũ là 24 triệu đồng/năm). Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2020.

Quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội

Đối tượng áp dụng của quy định này là người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội; đối tượng được nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố Hà Nội; đối tượng điều trị tại Bệnh viện 09 – Sở Y tế Hà Nội; người lang thang vô gia cư chết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem Thêm  Giới thiệu ra mắt Phòng STO

Tổng kinh phí dự kiến năm 2021 khi thực hiện theo mức hỗ trợ mới khoảng 99.493 triệu đồng/năm (kinh phí năm 2020 khoảng: 94.251 triệu đồng); Kinh phí dự kiến tăng thêm (01 năm) là: 5.242 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2021.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà báo cáo nội dung mức chi trình kỳ họp

Quy định về mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố và nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể bao gồm Quy định mức chi tiền thưởng đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng trên địa bàn Thành phố; Quy định về mức chi giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn Thành phố; Quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Hội đồng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp. Kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 5.000 triệu đồng/năm. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2020.

Quy định một số nội dung, mức chi đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và đối tượng chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018, của Chính phủ về khuyến nông; Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông.

Cụ thể, các nội dung chi và mức chi được xây dựng trên cơ sở quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018, của Chính phủ về khuyến nông, Thông tư số 75/2019/TT-BTC, ngày 04/11/2019, của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông và các văn bản quy định của Trung ương và Thành phố.

Dự kiến, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến nông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 là 873.342 triệu đồng (trong đó, ngân sách cấp Thành phố là 713.138 triệu đồng, ngân sách cấp quận, huyện là 160.204 triệu đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2020.

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn