LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 bằng cách thi tuyển

Rate this post

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 bằng cách thi tuyển

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024 bằng cách thi tuyển (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã có Công văn 3638/SGDĐT-QLT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024.
Công văn 3638/SGDĐT-QLT

Hà Nội tuyển sinh lớp 10 năm 2024 bằng cách thi tuyển

Cụ thể đối với việc thực hiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã có những nội dung hướng dẫn như sau:

Tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 – 2025 theo phương thức “thi tuyển”; tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án tuyển sinh nhằm thu hút để tuyển chọn được những học sinh học giỏi, đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các trường THPT;

Phối hợp với phòng Giáo dục trung học chuẩn bị phương án tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2025 – 2026 theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

– Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi. Thực hiện việc lựa chọn nhân sự cho Kỳ thi theo đúng quy định giao chỉ tiêu của Sở Giáo dục và Đào tạo; tăng cường quán triệt, vận dụng Quy chế thi tốt nghiệp THPT cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức các khâu của Kỳ thi.

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ công tác tổ chức Kỳ thi, đặc biệt là công cụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp cho công tác quản lý được minh bạch, khoa học, ổn định.

Thực hiện công tác dữ liệu thi, tuyển sinh gắn với ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, đảm bảo chính xác, đúng thời hạn quy định.

– Triển khai công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường THPT tư thục nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, giúp cho công tác quản lý được khoa học, thống nhất, công khai, chính xác.

Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2024 ở Hà Nội

Tại Công văn 3638/SGDĐT-QLT, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã có những nội dung về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024 – 2025 như sau:

– Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra công tác điều tra số trẻ ở từng độ tuổi tuyển sinh, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về tuyển sinh.

– Tiếp tục thực hiện 5 rõ trong công tác tuyển sinh: rõ tuyến tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh và rõ trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh và số điện thoại đường dây nóng về tuyển sinh của các quận, huyện trên cổng thông tin điện tử của các trường, các phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện các giải pháp có hiệu quả nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

– Tiếp tục áp dụng và cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến trong tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024 – 2025; phối hợp với Công an Thành phố rà soát thông tin cư trú trong công tác đăng ký dự thi và tuyển sinh theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn 838/UBND- KGVX ngày 27/3/2023 giúp cho công tác thi và tuyển sinh được khoa học, bảo mật, an toàn, chính xác, khách quan, tạo thuận lợi cho nhân dân.

– Tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Nhà giáo có bắt buộc phải đi thực tập tại doanh nghiệp không?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn