LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Giáo viên cấp 1, cấp 2 hiện chưa có bằng đại học cần phải làm gì?

Rate this post

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ.

1. Trường hợp giáo viên thuộc đối tượng nâng chuẩn:

Các đối tượng sau đây thuộc đối tượng nâng chuẩn khi có đủ các điều kiện theo quy định.

**Đối với giáo viên cấp 1:

– Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

– Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên đang có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên đang có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Trong đó, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học là từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030 và được chia thành hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên cấp 1 đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

– Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên cấp 1 hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

**Đối với giáo viên cấp 2:

– Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

– Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Trong đó, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên cấp 2 là từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030 và được chia thành hai giai đoạn:

Xem Thêm  TP.HCM: Mức học phí chính thức năm học 2022 - 2023

– Giai đoạn 1: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên cấp 2 đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

– Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên cấp 2 hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

2. Trường hợp giáo viên không thuộc đối tượng nâng chuẩn:

Phương án dành cho các giáo viên không thuộc đối tượng nâng chuẩn được quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/8/2020, có hiệu lực thi hành ngày 10/10/2020, cụ thể:

– Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

– Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

– Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

– Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định nêu trên thì tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 3 Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2020.

– Điều 2, Điều 5, Điều 6 Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn