Tin Tức

Giá đất cao nhất là 67,5 triệu/m2

Rate this post

 Sau khi nghe dự thảo nghị quyết về việc ban hành giá các loại đất năm 2008, đại biểu Nguyễn Cao Trí (Từ Liêm) cho rằng, việc qui định giá đất nông nghiệp tại huyện Từ Liêm với mốc giới là bờ đông sông Nhuệ sẽ khiến địa phương rất… mắc.

Nghị quyết về khung giá đất đã được thông qua nhanh chóng.

Cụ thể có những xã có cả phần diện tích bên bờ đông sông Nhuệ và diện tích bên kia sông. Như thế một xã có nhiều loại giá và rất khó cho chính quyền giải thích với người dân… Ý kiến của đại biểu Trí đã được nhiều đại biểu khác chia sẻ sau đó.

Trước vấn đề này, lãnh đạo HĐND đề suất , giao UBND Thành phố có phương án xử lí cụ thể với một số xã có diện tích giáp ranh của huyện Từ Liêm cũng như một số nơi khác tương tự.

Phương án xử lí này được các đại biểu nhất trí và Nghị quyết về khung giá đất đã được thông qua với sự đồng thuận cao (75/78 phiếu tán thành, chiếm 84,26% tổng số đại biểu).

Như vậy, đất ở đô thị sẽ có mức giá tối đa là 67,5 triệu đồng/m2 (năm 2007: 54 triệu), mức tối thiểu là 2,5 triệu đồng/m2. Đất ở khu vực thị trấn tối đa là 16 triệu đồng/m2, tối thiểu là 1,5 triệu/m2. Đất ở khu dân cư nông thôn: mức tối đa là 2,25 triệu/m2, mức tối thiểu là 120 ngàn/m2. Đất ở khu vực đầu mối giao thông là 11,25 triệu/m2.

Với đất nông nghiệp, có nhiều khu vực được chia ra với các mức áp dụng khác nhau, trong đó giá đất nông nghiệp khu vực các quận nội thành là 252 ngàn đồng/m2 và thấp nhất là giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất vùng trung du – 38 ngàn đồng/m2.

Xem Thêm  Thị trường đồ dùng học tập TPHCM: Giá tăng 5-20%

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc các quận nội thành mức tối đa cũng tăng lên thành 30 triệu/m2, mức tối thiểu là 978 ngàn đồng/m2; Tại các khu vực thị trấn, mức tối đa là 6,3 triệu đồng/m2, tối thiểu là 900 ngàn đồng/m2.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, mức tối đa là 1,15 triệu/m2, mức tối thiểu là 90 ngàn đồng/m2.

Hn chế bt trng thái “ngm” ca th trường!

HĐND TP chỉ thông qua nguyên tắc, khung giá đất còn UBND sẽ qui định chi tiết cụ thể. Chẳng hạn giá đất áp cho mỗi tuyến phố cụ thể là bao nhiêu trong khung từ 2,5 triệu đến 67,5 triệu đồng/m2 sẽ do UBND quyết định .

Theo đánh giá của UBND thành phố Hà Nội, khung giá mới là bước tiếp cận với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ, không gây đột biến, không gây xáo trộn lớn.

Việc điều chỉnh đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bị thu hồi đất chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng. Cùng đó, việc điều chỉnh cũng góp phần giảm dần tình trạng đầu cơ về đất, thúc đẩy thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển từ trạng thái ngầm là chủ yếu sang hoạt động công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá đất cũng gây khó khăn cho việc triển khai các dự án đầu tư sử dụng đất và giảm tính cạnh tranh, kém hấp dẫn trong thu hút đầu tư, đồng thời phần nào gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất khiến số nợ ngân sách có thể sẽ tăng.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn