Tin Tức

Dự kiến thay đổi điều kiện xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Cụ thể, Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Dự kiến thay đổi điều kiện xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Dự kiến thay đổi điều kiện xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp (Hình từ Internet)

Trong đó, Điều 17 quy định thay đổi tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thông thường 

Viên chức được dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng; 

(Hiện nay, theo quy định tại khoản điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng là được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng).

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

Xem Thêm  Thủ tướng chỉ thị quyết liệt xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

– Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định tại Chương II Thông tư này; 

Trường hợp viên chức tham gia thi thăng hạng, nếu viên chức có các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học; (Quy định mới bổ sung)

– Được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị và cấp có thẩm quyền cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng.

2. Đối với viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc

Viên chức có thành tích tiêu biểu xuất sắc được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp khi có một trong các điều kiện sau:

– Viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện tại được tặng thưởng Huân chương hạng ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc 02 (hai) lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại mục (1) nêu trên, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng;

(Hiện hành, quy định viên chức trong thời gian đang giữ hạng chức danh có ít nhất 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành hoặc tương đương hoặc có 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được tặng 01 Huân chương hạng ba trở lên, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng).

– Viên chức được công nhận hoặc bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện:

Xem Thêm  Công nghệ làm nón bảo hiểm giả

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng;, được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

Được cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp có thẩm quyền đề nghị xét thăng hạng.

Xem thêm Dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY
Dự thảo

Như Mai


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button