Tin Tức

Dự kiến, lương Thư ký Tòa án lên gần 8 triệu đồng từ 01/7/2020

Thư ký Tòa án

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, lương của Thư ký Tòa án được thực hiện theo 9 bậc như sau:

– Bậc 1: Hệ số lương 2,34; mức lương là 3.486.600 đồng/tháng.

– Bậc 2: Hệ số lương 2,67; mức lương là 3.978.300 đồng/tháng.

– Bậc 3: Hệ số lương 3,00; mức lương là 4.470.000 đồng/tháng.

– Bậc 4: Hệ số lương 3,33; mức lương là 4.961.700 đồng/tháng.

– Bậc 5: Hệ số lương 3,66; mức lương là 5.453.400 đồng/tháng.

– Bậc 6: Hệ số lương 3,99; mức lương là 5.945.100 đồng/tháng.

– Bậc 7: Hệ số lương 4,32; mức lương là 6.436.800 đồng/tháng.

– Bậc 8: Hệ số lương 4,65; mức lương là 6.928.500 đồng/tháng.

– Bậc 9: Hệ số lương 4,98; mức lương là 7.420.200 đồng/tháng.

Tuy nhiên, dự kiến từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở mới tăng lên 1.600.000 đồng/tháng nên kéo theo mức lương của Thư ký Tòa án tăng mạnh, lần lượt từ bậc 1 đến bậc 9 là: 3.744.000, 4.272.000, 4.800.000, 5.328.000, 5.856.000, 6.384.000, 6.912.000, 7.440.000, 7.968.000 đồng/tháng.
File Excel Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến áp dụng từ 01/7/2020

Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cho biết: “Nếu được Quốc hội thông qua việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 sẽ kéo theo tăng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như các khoản khác tính trên lương cơ sở, như là tăng tiền trợ cấp một lần cho người lao động khi sinh con…Như vậy, việc tăng lương cơ sở sẽ góp phần cho đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện”.

Hữu Phạm


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/1993/hang-trieu-bi-mat-doi-tu-bi-ban

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button