LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Doanh nghiệp không lập sổ quản lý lao động bị xử phạt thế nào?

Rate this post

Doanh nghiệp không lập sổ quản lý lao động bị xử phạt thế nào?

Doanh nghiệp không lập sổ quản lý lao động bị xử phạt thế nào? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Trách nhiệm lập sổ quản lý lao động

Theo Điều 12 Bộ luật Lao động 2019 thì trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động như sau:

– Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

– Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử.

2. Quy định về sổ quản lý lao động

Quy định về sổ quản lý lao động theo Điều 3 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Sổ quản lý lao động được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử nhưng phải bảo đảm các thông tin cơ bản về người lao động, gồm: 

+ Họ tên; 

+ Giới tính;

+ Ngày tháng năm sinh; 

+ Quốc tịch; 

+ Nơi cư trú; 

+ Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 

+ Trình độ chuyên môn kỹ thuật; 

+ Bậc trình độ kỹ năng nghề;

Xem Thêm  Hướng dẫn khai thời điểm bắt đầu/kết thúc đóng BHXH tại Mẫu D02-LT

+ Vị trí việc làm; 

+ Loại hợp đồng lao động;

+ Thời điểm bắt đầu làm việc;

+ Tham gia bảo hiểm xã hội;

+ Tiền lương; 

+ Nâng bậc, nâng lương; 

+ Số ngày nghỉ trong năm; 

+ Số giờ làm thêm; 

+ Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; 

+ Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;

+ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

+ Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm thể hiện, cập nhật các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 145/2020/NĐ-CP kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc; quản lý, sử dụng và xuất trình sổ quản lý lao động với cơ quan quản lý về lao động và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp không lập sổ quản lý lao động bị xử phạt thế nào?

Doanh nghiệp có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP với hành vi không lập sổ quản lý lao động hoặc lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn hoặc không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật.

Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng với cá nhân, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

4. Các mức xử phạt hành chính liên quan đến sổ quản lý lao động của doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 01 triệu đến 3 triệu đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

– Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định;

– Thu tiền của người lao động tham gia tuyển dụng lao động;

Không thể hiện, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc;

Không xuất trình sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Mức phạt trên áp dụng với cá nhân, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt gấp đôi theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn