LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Rate this post

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ Hội luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ảnh chụp một phần Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam

Theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, tiêu chuẩn hội viên Hội Luật gia Việt Nam được quy định như sau:

– Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành khác nhưng có thời gian làm công tác pháp luật từ 03 năm trở lên, tán thành Điêu lệ Hội đều có thể gia nhập Hội.

– Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp cho Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội có thể được công nhận là hội viên danh dự của Hội.

Xem Thêm  Bổ sung chức danh thư ký nghiệp vụ công chứng (Đề xuất)

– Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền bầu cử, ứng cử, đề cử vào các cơ quan lãnh đạo Hội, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội.

Một số quyền của hội viên Hội Luật gia Việt Nam như: được cấp thẻ hội viên; được cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức; được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp;…

Quyết định 770/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2020 và thay thế Quyết định 1004/QĐ-BNV ngày 31/8/2010.

Châu Thanh

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn