LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn các cấp

Rate this post

Điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn các cấp

Điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn các cấp (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn các cấp

Cụ thể khoản 6.6 Điều 6 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn các cấp như sau:

(1) Phải là đoàn viên công đoàn, đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam.

(2) Ủy viên ban chấp hành đương nhiệm trong nhiệm kỳ có tham dự trên 50% số kỳ họp, kể từ khi được bầu vào ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

(3) Người không bị bác tư cách đại biểu theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 8. Đại hội công đoàn các cấp4. Thành phần đại biểu chính thức của đại hội đại biểu gồm:


a. Ủy viên ban chấp hành đương nhiệm.


b. Đại biểu do công đoàn cấp dưới bầu lên.


c. Đại biểu chỉ định với số lượng không quá năm phần trăm (5%) tổng số đại biểu chính thức được triệu tập.

(4) Người được giới thiệu để bầu cử hoặc chỉ định là đại biểu chính thức dự đại hội, hội nghị đại biểu công đoàn cấp trên, phải có thêm các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Có điều kiện, khả năng tham gia xây dựng nghị quyết đại hội, hội nghị công đoàn cấp trên và truyền đạt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, hội nghị công đoàn cấp trên ở công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

– Được chỉ định hoặc được đại hội, hội nghị công đoàn cấp dưới bầu theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Xem Thêm  Cộng tác viên dân số là ai? Tiêu chuẩn của cộng tác viên dân số

(5) Một số trường hợp thay đổi đại biểu:

– Việc chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội, hội nghị quyết định khi có đề nghị của công đoàn cấp dưới.

– Trường hợp đã bầu đại biểu, nhưng có quyết định chia tách công đoàn cấp đó thành một số công đoàn mới, thì công đoàn cấp triệu tập đại hội có thể quyết định cho bầu bổ sung đại biểu ở công đoàn mới chia tách chưa có đại biểu (nếu số lượng đại biểu chưa đạt mức tối đa theo quy định).

– Trường hợp đã bầu đại biểu, nhưng do yêu cầu chia, tách, công đoàn đó được về trực thuộc công đoàn cấp trên mới, nếu công đoàn cấp trên mới chưa tiến hành đại hội thì có trách nhiệm triệu tập số đại biểu của công đoàn mới chuyển về và được tăng đại biểu triệu tập so với kế hoạch.

– Trường hợp đã bầu đại biểu, nhưng có quyết định giải thể công đoàn cấp đó, thì các đại biểu được bầu không còn là đại biểu chính thức đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

– Các trường hợp thay đổi đại biểu chính thức dự đại hội, hội nghị phải được thể hiện trong báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội.

Đại hội công đoàn các cấp được diễn ra theo quy trình như thế nào?

Trình tự nội dung chính của đại hội công đoàn các cấp được tiến hành theo quy trình sau:

– Chào cờ (Quốc ca và Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)

– Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc.

– Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

– Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

– Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới.

– Thảo luận các văn kiện của đại hội.

– Phát biểu của đại diện công đoàn cấp trên, cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn.

– Tổ chức bầu cử theo quy định.

– Thông qua nghị quyết đại hội.

– Diễn văn bế mạc

– Chào cờ.

(Khoản 6.7 Điều 6 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn