LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Rate this post

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

(2) Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020;

(3) Có người đại diện theo pháp luật đáp ứng các điều kiện:

– Là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm;

– Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Không có án tích về một trong các tội:

+ Tội xâm phạm an ninh quốc gia;

+ Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;

+ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

+ Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;

+ Tội quảng cáo gian dối;

+ Tội lừa dối khách hàng;

+ Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép;

+ Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

+ Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

(4) Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020;

(5) Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

(6) Có trang thông tin điện tử.

2. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

2.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, Điều 7 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép

 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

– Giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện tại mục (1), bao gồm:

+ 01 bản sao Điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép và giấy tờ chứng minh việc góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

01 bản sao sổ đăng ký cổ đông mới nhất đối với công ty cổ phần;

+ 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mẫu;
Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ

+ 01 bản sao Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép;

01 bản sao bằng cấp chuyên môn;

01 bản sao giấy tờ chứng minh kinh nghiệm (quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động, văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm của nơi đã làm việc) của người đại diện theo pháp luật;

+ 01 bản chính Danh sách nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mẫu;
Danh sách nhân viên nghiệp vụ

01 bản sao bằng cấp chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

01 bản sao giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc (nếu có) của một trong các văn bản sau: hợp đồng lao động, văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm của nơi đã làm việc của mỗi nhân viên nghiệp vụ;

+ 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng, kèm theo bảng kê do doanh nghiệp xác nhận về trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng phòng học và khu vực nội trú.

2.2. Trình tự đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Theo Điều 12 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 thì trình tự đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động bao gồm các bước sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động như mục (2.1).

– Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và cấp Giấy phép cho doanh nghiệp;

+ Trường hợp không cấp Giây phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Sử dụng giấy phép của công ty khác để hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có vi phạm pháp luật không?

Phải đóng tiền ký quỹ thì công ty dịch vụ xuất khẩu lao động mới được cấp Giấy phép hoạt động có đúng không?

Công ty dịch vụ xuất khẩu lao động đã giải thể thì có được rút số tiền đã ký quỹ lúc xin cấp Giấy phép hoạt động không?

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  05 khoản chi tài chính tại công đoàn cơ sở mới nhất

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn