Tin Tức

Điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể ĐVSN công lập lĩnh vực TN-MT

Rate this post

Điều kiện thành lập ĐVSN công lập

Căn cứ Điều 4 Thông tư 21/2021/TT-BTNMT, việc thành lập ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực TN-MT phải đáp ứng các điều kiện:

Điều kiện 1 (điều kiện chung):

(Đáp ứng đồng thời các điều kiện thành lập ĐVSN công lập khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP)

(1) Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các ĐVSN công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(2) Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

(3) Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người;

(Trừ các ĐVSN công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

+ Đối với ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập.

+ Đối với các ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động.

+ Đối với ĐVSN công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập ĐVSN công lập.

(4) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều kiện 2: Không thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển ĐVSN công lập thành công ty cổ phần theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

Đối với các ĐVSN công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngoài các điều kiện chung nêu trên, việc thành lập còn phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Xem Thêm  Đến 2025, tăng tổng quy mô đào tạo HLU và Ulaw lên 36.000 SV, HV, NCS

Điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể ĐVSN công lập lĩnh vực TN-MT

Điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể ĐVSN công lập lĩnh vực TN-MT (Ảnh minh họa)

Điều kiện sáp nhập, hợp nhất ĐVSN công lập

Việc sáp nhập, hợp nhất ĐVSN công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP:

– Có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các ĐVSN công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng quy định về số lượng người làm việc tối thiểu được quy định theo từng loại ĐVSN.

– Không đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập ĐVSN công lập theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ĐVSN công lập hình thành sau quá trình sáp nhập, hợp nhất phải đáp ứng đủ điều kiện thành lập ĐVSN công lập đã nêu ở trên.

Việc sáp nhập, hợp nhất ĐVSN công lập bảo đảm không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị; trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các ĐVSN công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ tài chính của ĐVSN công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

(Căn cứ Điều 5 Thông tư 21/2021/TT-BTNMT).

Điều kiện giải thể ĐVSN công lập

Tương tự, khoản 6 Thông tư 21/2021/TT-BTNMT nêu rõ việc giải thể ĐVSN công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, cụ thể:

–  Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

– Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập ĐVSN công lập theo quy định của pháp luật;

– Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

– Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các ĐVSN công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Lưu ý:

Đối với ĐVSN công lập ở nước ngoài: Ngoài việc đáp ứng đồng thời các điều kiện về thành lập; một trong các điều kiện về sáp nhập, hợp nhất; giải thể nêu trên, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXNCH Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc thành lập; sáp nhập, hợp nhất; giải thể ĐVSN công lập.

Thông tư 21/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn