LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

Rate this post

Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện giao kết hợp đồng lao động để sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH thì người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 và đáp ứng các điều kiện sau:

– Có phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày giao kết hợp đồng lao động, trong đó không có án tích về hành vi xâm hại trẻ em;

– Có Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.
Theo khoản 3 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 quy định người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:


– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;


– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;


– Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;


– Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

2. Nội dung của hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi 

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH thì hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 và các nội dung sau:

– Các nội dung theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019:

+ Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

++ Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

++ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

++ Công việc và địa điểm làm việc;

++ Thời hạn của hợp đồng lao động;

++ Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

++ Chế độ nâng bậc, nâng lương;

++ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

++ Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

++ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

++ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

+ Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

+ Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

– Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi;

– Chỗ ở đối với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình;

– Việc bảo đảm điều kiện học tập.

Hợp đồng lao động đối với người chưa đủ 13 tuổi chỉ có hiệu lực sau khi có văn bản đồng ý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tại Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  12 điểm mới về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi từ 01/01/2021 NLĐ cần biết

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn