LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Điều kiện để trở thành Hiệu trưởng, hiệu phó trường học

Rate this post

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Ở mỗi cấp học thì điều kiện để được công nhận, bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng sẽ khác nhau, cụ thể:

1. Đối với trường mầm mon

** Hiệu trưởng

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non.

Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định.

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

** Phó Hiệu trưởng

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

Căn cứ pháp lý: Điều 16, 17 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT  ngày 13/02/2014 hợp nhất Quyết định về Điều lệ Trường mầm non.

2. Đối với trường tiểu học

**Hiệu trưởng

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

Xem Thêm  Lịch đóng lệ phí xét tuyển đại học online 2022

Xem chi tiết chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018.

**Phó hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

Xem chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học.

3. Đối với trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học

**Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

a) Về trình độ đào tạo và thời gian công tác:

– Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với vị trí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS;

(Từ ngày 01/7/2020, yêu cầu phải Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm)

– Phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với vị trí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT.

– Phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học. Ví dụ trường có 3 cấp học Tiểu học, THCS, THPT thì Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải đạt chuẩn đào tạo của cấp THPT.

– Đã dạy học ít nhất 5 năm (hoặc 4 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó.

b) Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

**Căn cứ pháp lý: 

– Điều 18 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

– Điều 77 Luật giáo dục 2005.

– Điều 72 Luật giáo dục 2019.

Quý Nguyễn

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn