Giao thông vận tải

Điều kiện để trở thành Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

Rate this post

Điều kiện để trở thành Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

Điều kiện để trở thành Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mô tả vị trí công việc của Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

– Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, pháp luật về công việc được phân công, cụ thể:

+ Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác định kỳ của Cục và của công chức theo quy định; phân công công việc cho các Phó Cục trưởng.

+ Kiểm tra, đôn đốc, điều phối và theo dõi đánh giá công chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục thuộc Bộ; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

+ Định kỳ phân công, bố trí lại công việc trong vị trí việc làm đối với công chức trong Cục thuộc Bộ; chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; quản lý công chức trong Cục; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ.

– Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Cục thuộc Bộ; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Cục với Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ phụ trách; chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định; bàn giao công việc cho một Phó Cục trưởng phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

– Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức quản lý tài sản của Cục thuộc Bộ theo theo ủy quyền, theo quy định.

– Chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp theo quy chế làm việc của Bộ, Cục thuộc Bộ hoặc theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

– Trực tiếp thực hiện các ý kiến chỉ đạo khác của Lãnh đạo Bộ và theo quy chế làm việc.

– Đảm nhiệm công việc của một vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức chuyên viên cao cấp của Cục.

(Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK ngày 14/4/2023)

2. Điều kiện để trở thành Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

2.1. Yêu cầu về trình độ đào tạo của Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải, quản lý nhà nước, quản lý hành chính công, kinh tế, tài chính, xây dựng, kỹ thuật, luật, an ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hàng không.

Xem Thêm  Hiện nay đã có quy định CSGT được mặc thường phục khi bắn tốc độ

– Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Yêu cầu khác để trở thành Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

– Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Cục trưởng theo quy định.

– Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

– Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Cục trưởng.

– Kinh nghiệm: Đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ, Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Tổng cục.

(Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK ngày 14/4/2023)

3. Khung năng lực vị trí việc làm Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam

– Năng lực chung: Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; Nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc; hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách; giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan, đơn vị Cục, Bộ GTVT; thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp;

– Năng lực quản lý: Xây dựng định hướng mục tiêu của các lĩnh vực phụ trách, góp phần xây dựng chiến lược tổng thể; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong các lĩnh vực về hàng không dân dụng thuộc Bộ GTVT quản lý; ra quyết định phức tạp, không theo chuẩn tắc thuộc quyền hạn, chức năng của Cục; quản lý, phát huy được nguồn lực của lĩnh vực ngành hàng không dân dụng; tạo cơ hội cho cấp dưới phát triển bản thân.

– Năng lực chuyên môn: Chủ trì nghiên cứu xây dựng các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục, trình Bộ GTVT ban hành; Chủ trì xây dựng hướng dẫn thực hiện các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục, Bộ GTVT; chủ trì tổ chức thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được Lãnh đạo Bộ GTVT phân công.

(Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK ngày 14/4/2023)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn