Tin Tức

Điều kiện để thương nhân đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa ATIGA

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 như sau:

– Thương nhân đáp ứng các điều kiện sau đây có thể đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

+ Là nhà xuất khẩu đồng thời là nhà sản xuất.

+ Không vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

+ Có cán bộ được đào tạo về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo đã được Bộ Công Thương hoặc được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ định.

– Bên cạnh các quy định nêu trên, thương nhân đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế AWSC nếu đáp ứng các quy định sau:

+ Đã được cấp C/O ưu đãi đối với hàng hóa cùng nhóm HS (4 số) trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Văn bản chấp thuận.

+ Trong trường hợp nhà xuất khẩu không phải là nhà sản xuất, nhà xuất khẩu phải được nhà sản xuất cam kết bằng văn bản về xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu và sẵn sàng hợp tác trong trường hợp kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh tại cơ sở sản xuất.

Như vậy, so với quy định tại Thông tư 28/2015/TT-BCT, quy định mới đã bổ sung thêm điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế AWSC.

Xem Thêm  Người mua vàng vẫn tràn đầy niềm tin giá còn tăng

**AWSC: Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN theo quy định tại Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thông tư 19/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/9/2020.

Thùy Liên


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button