LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Điều kiện để Cử nhân luật trở thành Thừa phát lại

Rate this post

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Bổ nhiệm thừa phát lại

Bổ nhiệm thừa phát lại (Ảnh: internet)

Điều kiện để Cử nhân luật trở thành Thừa phát lại

Công dân Việt Nam có bằng Cử nhân luật đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại theo đề nghị của Sở Tư pháp:

(1) Không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

(3) Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

(4) Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề Thừa phát lại.

(5) Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

(6) Đã nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại.

(7) Không thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm thừa phát lại (xem chi tiết tại đây).

Xem Thêm  Giấm táo Slim nhà Đan Thy bị tố chưa có phiếu công bố đã bán cho người tiêu dùng

Để đáp ứng điều kiện (4) và (5), Cử nhân luật cần tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại và Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo quy định, cụ thể:

– Cử nhân luật không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt được tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại được lập thành 01 bộ bao gồm:

+ Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật để đối chiếu.

Thời gian đào tạo nghề Thừa phát lại là 06 tháng; thời gian bồi dưỡng nghề Thừa phát lại là 03 tháng.

Khi hoàn thành khóa đào tạo được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại.

– Sau khi có Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại phải thực hiện chế độ tập sự hành nghề thừa phát lại.

Sau khi hoàn thành việc tập sự thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự để được giải quyết theo quy định;

Hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

+ Báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại có nhận xét của Thừa phát lại hướng dẫn và xác nhận của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự.

Thanh Lợi

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn