Tin Tức

Điều kiện công chức, viên chức ngành KSND được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo đó, điều kiện để CCVC ngành KSND được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau:

(1) Điều kiện để CCVC được cử đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát:

Đã tốt nghiệp đại học Luật, được tuyển dụng (đã hết thời gian tập sự), thuộc biên chế của VKSND các cấp.

(2)  Điều kiện để công chức được cử đi đào tạo nghiệp vụ điều tra:

Cán bộ điều tra; công chức đã tốt nghiệp đại học An ninh, đại học Cảnh sát hoặc đại học Luật, được tuyển dụng (đã hết thời gian tập sự) và thuộc biên chế của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

(3) Điều kiện để CCVC được cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành:

Đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó; phù hợp với vị trí việc làm.

(4) Điều kiện để CCVC  được cử đi bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý và bồi dưỡng theo ngạch công chức, viên chức: Được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

(5) Điều kiện để CCVC được cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước: Được thực hiện theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Việc cử CCVC  đi đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau:

– Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của VKSND tối cao, thông báo tuyển sinh mở lớp của cơ quan, tổ chức và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát quân sự Trung ương biết kế hoạch mở lớp.

Xem Thêm  Hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định

– Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương rà soát, đối chiếu với quy hoạch cán bộ, kế hoạch và nhu cầu đào tạo của đơn vị mình để lựa chọn, giới thiệu danh sách CCVC dự tuyển đi học bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và gửi về VKSND tối cao đúng thời gian quy định.

– Thẩm quyền quyết định cử người đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Quy chế phân cấp quản lý công chức trong ngành KSND.

Quyết định 303/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 25/8/2020.

Thùy Liên


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button