Tin Tức

Diện tích khuôn viên xây dựng trụ sở VKSND các cấp

Theo đó, về vị trí và diện tích đất xây dựng trụ sở VKSND các cấp cụ thể như sau: 

– Về vị trí:

Vị trí xây dựng trụ sở cần phải được bố trí ở trung tâm hành chính của địa phương để thuận lợi trong quan hệ công tác với các đơn vị trên địa bàn và thuận tiện cho người dân tới làm việc. Phù hợp với quy hoạch chung của địa phương đảm bảo tính lâu dài.

– Về diện tích:

Diện tích khuôn viên cần tương xứng với các nhóm quy mô đầu tư xây dựng bảo đảm điều kiện hoạt động của đơn vị. Cụ thể:

+ Đối với VKSND cấp cao, cấp tỉnh, Đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao tại Tp Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh hoặc tương đương khuôn viên đất xây dựng trụ sở từ 2.000m2 – 10.000m2.

+ Đối với VKSND cấp huyện, Phòng Điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Tây Nam bộ hoặc tương đương khuôn viên đất xây dựng trụ sở từ 2.000m2 – 5.000m2.

Trường hợp địa phương cấp đất để xây dựng trụ sở làm việc thấp hơn hoặc cao hơn so với yêu cầu nêu trên thì đơn vị phải có văn bản xin ý kiến của VKSND tối cao trước khi thực hiện.

 Khi tiến hành xin cấp đất mới cần làm việc với địa phương để hỗ trợ cấp đất sạch (đất đã được đền bù giải phóng mặt bằng).

Xem Thêm  Danh mục vật tư y tế được BHYT thanh toán thêm từ 01/6/2017

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/4/2021 và thay thế Quyết định 23/QĐ-VKSTC-C3.

Tú Anh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button