Giao thông vận tải

Điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe

Rate this post

Điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe

Điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe (Hình từ internet)

Điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe

Sau đây là tổng hợp điểm mới Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe và cấp biển số xe, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023:

1. Chính thức được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA có quy định nguyên tắc đăng ký xe như sau:

Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó; trừ trường hợp quy định tại khoản 14 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Như vậy, kể từ ngày 15/8/2023, người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh)

Theo khoản 3, khoản 7 và khoản 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về biển số định danh như sau:

– Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh).

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

– Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

– Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

– Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Xem thêm các quy định khác về biển số định danh TẠI ĐÂY

3. Từ ngày 15/8/2023, việc kê khai đăng ký xe được thực hiện online

Theo khoản 10 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định việc kê khai đăng ký xe được thực hiện online trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Chủ xe sử dụng mã hồ sơ đã kê khai trên cổng dịch vụ công để làm thủ tục đăng ký xe.

TrườNg hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

4. Thay đổi mẫu giấy khai đăng ký xe

Mẫu giấy khai đăng ký xe từ ngày 15/8/2023 là mẫu ĐKX12 ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA.
Mẫu giấy khai đăng ký xe từ ngày 15/8/2023

Hiện nay, theo Điều 7 Thông tư 58/2020/TT-BCA (sửa đổi tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA), thì mẫu giấy khai đăng ký xe có gồm các mẫu sau đây:

– Trường hợp đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia: Thực hiện theo mẫu Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58)
Mẫu số 01A/58

– Trường hợp chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe: Thực hiện theo mẫu Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA).
Mẫu số 01

5. Khi bán xe thì chủ xe phải giữ lại giấy đăng ký xe và biển số xe

Theo Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA, khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (sau đây gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe):

– Chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi; trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi;

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định;

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó;

– Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

6. Quy định mới về các trường hợp đăng ký xe tạm thời

Theo Điều 19 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp đăng ký xe tạm thời bao gồm:

– Xe xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp, lưu hành từ nhà máy đến kho cảng hoặc từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác.

– Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về nước hoặc chuyển quyền sở hữu.

– Xe ô tô hoạt động trong phạm vi hạn chế (xe không tham gia giao thông đường bộ).

– Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép, kể cả xe ô tô có tay lái bên phải (tay lái nghịch) vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham gia dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch; trừ trường hợp xe không phải cấp biển số tạm thời theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Xe tạm nhập, tái xuất hoặc xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công cộng.

– Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức.
Hiện nay, theo Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe phải đăng ký xe tạm thời bao gồm:


– Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;


– Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;


– Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;


– Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Đang tiếp tục cập nhật…

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Nội thủy là gì? Quy định về vùng nội thủy theo Luật Biển Việt Nam

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn