Hành ChínhTin Tức

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả trọn gói uy tín nhanh chóng giá rẻ

Rate this post

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả uy tín, nhanh, giá rẻ. Quy định và các lưu ý khi đăng ký quyền tác giả tác phẩm, tư vấn từ luật sư uy tín.


Tổng quan quy định của pháp luật về quyền tác giả

Quy định pháp luật về quyền tác giả

Khái niệm quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ).

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Là các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Phầm mềm máy tính, Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Lưu ý:  Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả sau đây:

 • Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm;
 • Các đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm;
 • Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức mình;
 • Tổ chức, cá nhân là người thừa kế quyền tác giả.

Xem thêm: Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định hiện nay

Nội dung quyền tác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại Luật này bao gồm quyền nhân thân của tác giả và quyền tài sản của tác giả

 • Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:
 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:
 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền nhân thân này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện.  Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền nhân thân này phải xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Xem thêm: So sánh quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Thẩm quyền đăng ký quyền tác giả và phương thức nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở.

Xem Thêm  Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Thành phần hồ sơ cơ bản:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ..

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

Theo quy định tại thông tư 211/2016/TT-BTC.

Kết quả đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký quyền tác giả


Dịch vụ đăng ký quyền tác giả uy tín

Mô tả công việc và phí dịch vụ đăng ký quyền tác giả nhanh, uý tín, giá rẻ tại Việt Nam. 

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của LSU

LSU sẽ thay mặt Quý công ty thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn, soạn thảo bộ hồ sơ Đăng ký quyền tác giả;
 • Thay mặt Quý công ty nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền;
 • Đóng các khoản phí, lệ phí Nhà Nước;
 • Theo dõi, cập nhận quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Giải trình và sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục.

Phí dịch vụ đăng ký quyền tác giả

Phí dịch vụ đăng ký quyền tác giả khách hàng phải trả cho LSU là 2.500.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn Việt Nam đồng).

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí Nhà nước, chưa bao gồm thuế 10% (VAT). Phí, lệ phí Nhà nước được Quý khách hàng chi trả theo chứng từ, hóa đơn.

Công việc khách hàng cần phối hợp

 • Trường hợp khách hàng là cá nhân:

 • Cung cấp cho Luật Sư Lsu bản thiết kế hoặc bản ghi âm, ghi hình hoặc bản PDF của tác phẩm;
 • 01 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người sáng tác ra tác phẩm hoặc Bản chụp rõ nét giấy tờ trên.
 • Trường hợp là doanh nghiệp:

 • Cung cấp cho Luật Sư Lsu bản thiết kế hoặc bản ghi âm, ghi hình hoặc bản PDF của tác phẩm;
 • 01 bản sao chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc bản chụp rõ nét;
 • 01 Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người sáng tác ra tác phẩm hoặc Bản chụp rõ nét giấy tờ trên.

Trên đây là nội dung tổng quan quy định của pháp luật về quyền tác giả và dịch vụ đăng ký quyền tác giả. Hãy liên hệ ngay Luật Sư Lsu để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ.

Công ty Luật Sư Lsu Hướng dẫn từ LSU 

Hà Nội: Địa chỉ tại cuối trang

Đà Nẵng: Địa chỉ tại cuối trang 

Hồ Chí Minh: Địa chỉ tại cuối trang

Điện thoại: 024 665 65 366  |   0967 591 128

Email: Contact@lsu.vn     

Facebook: Luật Sư Lsu – Luật sư hướng dẫn     Youtube: Luật Sư Lsu – Luật sư hướng dẫnThủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn