LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Địa phương có thể cho học sinh nghỉ học tránh bão trong trường hợp cần thiết

Rate this post

Địa phương có thể cho học sinh nghỉ học tránh bão trong trường hợp cần thiết

Địa phương có thể cho học sinh nghỉ học tránh bão trong trường hợp cần thiết (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 26/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công điện 1570/CĐ-BGDĐT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Công điện 1570/CĐ-BGDĐT

Địa phương có thể cho học sinh nghỉ học tránh bão trong trường hợp cần thiết

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực: Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

– Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện 11/CĐ-QG hồi 18h00 ngày 24/9/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

– Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Lên phương án đảm bảo an toàn dạy và học, trong trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học. Khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp; phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ.

– Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chủ động di dời máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại.

– Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết tại Công điện 1570/CĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023.

Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai

Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai bao gồm:

– Có chính sách đồng bộ về đầu tư, huy động nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm và hỗ trợ địa phương xây dựng công trình phòng, chống thiên tai theo phân cấp của Chính phủ.

– Đào tạo, giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và người dân trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai.

– Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai; di dời dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đối tượng dễ bị tổn thương.

– Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động thực hiện biện pháp phòng, chống thiên tai; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động phòng, chống thiên tai. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống thiên tai.

– Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm rủi ro thiên tai; hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về phòng, chống thiên tai; chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản đóng góp cho phòng, chống thiên tai

– Ưu tiên bố trí nguồn lực nghiên cứu, điều tra cơ bản, xây dựng và triển khai chương trình khoa học và công nghệ trong phòng, chống thiên tai; tăng cường giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

– Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực cho người làm công tác phòng, chống thiên tai; huấn luyện, cung cấp phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

(Điều 5 Luật phòng, chống thiên tai 2013, sửa đổi tại Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Giải đáp đề xuất của giáo viên về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chế độ làm việc

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn