Tin Tức

Đến năm 2030, phổ cập mạng di động 5G tại Việt Nam

Đến năm 2030, phổ cập mạng di động 5G tại Việt Nam

Đến năm 2030, ph cp mng di đng 5G ti Vit Nam (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

– Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của WIPO thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới;

– Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu;

– Chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

– Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm;

– Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

– Hoàn thành xây dựng Chính phủ số;

– Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Quyết định 2289/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Tháo nút thắt trong giải phóng mặt bằng

Related Articles

11 Comments

Leave a Reply

Back to top button