LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Đề xuất tăng phí thẩm định điều kiện hành nghề Thừa phát lại

Rate this post

Bộ Tài chính có Công văn 11001/BTC-CST ngày 11/9/2020 xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Công văn 1101/BTC-CST ngày 11/9/2020

Thừa phát lại

Văn phòng Thừa phát lại (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 800.000 đồng/hồ sơ lên 3.500.000 đồng/hồ sơ.

So với trước đây (chỉ thẩm định hồ sơ), hiện nay theo Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp phải tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại trước khi thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại.

Xem Thêm  Đối tác toàn cầu mới của Club Hunddersfield Town

Khối lượng công việc thực hiện bổ nhiệm Thừa phát lại tăng, chi phí thực hiện tăng. Do đó, dự thảo Thông tư quy định mức thu phí để bù đắp chi phí tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại và thẩm định hồ sơ bổ nhiệm Thừa phát lại. Mức phí tương tự mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng.

Đồng thời, bổ sung mức thu 01 số loại phí thẩm định như sau:

– Bổ sung mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

– Bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại đối với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 11001/BTC-CST ngày 11/9/2020 và tài liệu kèm theo.

Thùy Liên

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn