LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đề xuất tăng mức trợ giúp xã hội hàng tháng lên 500.000 đồng từ ngày 01/7/2024

Rate this post

Nội dung chính

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng từ ngày 01/7/2024. Hiện tại, mức chuẩn trợ giúp xã hội đang áp dụng là 360.000 đồng/tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ được điều chỉnh tùy theo khả năng cân đối của ngân sách và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, các địa phương cũng có quyền quyết định mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn. Các đối tượng được bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet) Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2021/NĐ-CP

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng từ ngày 01/7/2024 Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng/tháng (đang áp dụng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP) lên 500.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2024. Mức chuẩn này sẽ tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác. Ngoài ra, tùy thuộc điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định đối với trường hợp quy định như sau: – Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội quy định tại dự thảo Nghị định. – Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại dự thảo Nghị định được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trong đó có đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người là thành viên hộ nghèo, cận nghèo không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động. (Nêu cụ thể hơn so với hiện tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP) Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP Theo Điều

Xem Thêm  Chế độ huấn luyện và trình diễn nghệ thuật mới nhất

Câu hỏi thường gặp

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng có đủ để đáp ứng nhu cầu sống của người dân Việt Nam hiện nay?
Câu trả lời: Đa số người dân Việt Nam đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, vì vậy mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu sống cơ bản của mọi người.

2. Lợi ích và tổn thất nào sẽ phát sinh khi tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng?
Câu trả lời: Lợi ích của việc tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng là giúp đảm bảo cho người dân có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây áp lực lên ngân sách quốc gia và có thể dẫn đến tổn thất tài chính cho quốc gia.

Back to top button
Luật sư tư vấn