Tin Tức

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của Công an nhân dân

Rate this post

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của Công an nhân dân (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành dự án Luật và 3 chính sách của Đề nghị xây dựng Luật theo đề xuất của Bộ Công an.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, VPCP và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách của Đề nghị xây dựng Luật theo hướng:

– Về chính sách tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an nhân dân, phải bảo đảm phù hợp với tinh thần quy định của Bộ Luật lao động, nhưng cần tính toán, cân nhắc đánh giá tác động kỹ lưỡng mức tăng tuổi, lộ trình thực hiện đối với từng loại đối tượng cụ thể trên cơ sở làm rõ tính đặc thù của lao động trong lực lượng công an nhân dân; nếu không có tính đặc thù thì nâng lên ngang bằng mức quy định của Bộ Luật lao động. (Xem thêm: Tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ)
Hiện hành, theo Luật Công an nhân dân 2018, Nghị định 49/2019/NĐ-CP thì hạn tuổi cao nhất phục vụ của của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân như sau:


– Hạ sĩ quan: 45 tuổi.


– Cấp úy: 53 tuổi.


– Thiếu tá, Trung tá: nam 55 tuổi, nữ 53 tuổi;


– Thượng tá: nam 58 tuổi, nữ 55 tuổi;


– Đại tá: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi;


– Cấp tướng: 60 tuổi.


Riêng:


**Sĩ quan Công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ, cụ thể:


– Điều kiện để được kéo dài tuổi phục vụ:


+ Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định;


+ Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.


–  Sĩ quan đủ điều kiện có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng); tổng thời gian kéo dài như sau:


+ Không quá 10 năm đối với giáo sư;


+ Không quá 07 năm đối với phó giáo sư;


+ Không quá 05 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.


**Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan cấp úy, thiếu tá, trung tá và nam sĩ quan là thượng tá nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ.

– Về chính sách thăng cấp bậc quân hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu, cần đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết cho linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng giai đoạn, thời kỳ.

– Về chính sách bổ sung một số vị trí có cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân, cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với việc bổ sung một số vị trí được đề nghị phong cấp hàm cao nhất là cấp Tướng.

Bộ Công an hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung vào Đề nghị của Chính phủ về bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; báo cáo UBTVQH cho phép xây dựng dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình một kỳ họp.

Xem thêm tại Nghị quyết 22/NQ-CP ban hành ngày 28/02/2022.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Hà Nội đề nghị giữ nguyên giá “đất vàng” trong năm tới

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn