LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Đề xuất sửa đổi 06 quy định về đánh giá học sinh THPT, THCS

Rate this post

Đề xuất sửa đổi 6 quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THPT, THCS (Ảnh minh họa)

Theo đó, sửa đổi bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc đánh giá học sinh THPT, THCS như sau:

(1) Thang điểm đối với các bài kiểm tra, đánh giá (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

Các bài kiểm tra, đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm kiểm tra là một số nguyên hoặc số thập phần. Phần thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

(2) Hình thức kiểm tra, đánh giá (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

– Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Khuyến khích đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học viên trong mỗi học kỳ, cả năm học. Kết quả nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học viện không ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, được giáo viên các môn học phối hợp với giáo viên chủ nhiệm sau mỗi học kỳ tham khảo khi xếp loại hạnh kiểm.

(3) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên (Bổ sung Điều 6a Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;

– Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định.

(4) Kiểm tra, đánh giá định kỳ (Bổ sung Điều 6a Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

– Kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Xem Thêm  Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2023

– Kiểm tra, đánh giá định kỳ, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy

tính), bài thực hành, dự án học tập.

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên

mức độ cần đạt của môn học quy định trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.

 (4) Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm (Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

– Trong mỗi học kỳ, số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx), điểm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (viết tắt là ĐĐGgk) và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kỳ (viết tắt là ĐĐGck) của một học viên đối với từng môn học như sau:

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

+ Môn học có từ 32 tiết trở xuống/năm học: 02 (hai) ĐĐGtx,

+ Môn học có từ trên 32 tiết đến 64 tiết/năm học: 03 (ba) ĐĐGtx;

+ Môn học có từ trên 64 tiết/năm học: 04 (bốn) ĐĐGtx.

+ Kiểm tra, đánh giá định kỳ: Trong mỗi học kỳ, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck:

– Những học viên không đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định trên nếu có lý do chính đáng thì được kiểm tra, đánh giá bù bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu, với hình thức, mức độ kiến thức, kỹ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra, đánh giá bù theo kế hoạch của cơ sở giáo dục thường xuyên, được hoàn thành trong từng học kỳ hoặc cuối năm học.

– Trường hợp học viên không có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định trên mà không có lý do chính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.

(5) Hệ số kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì (Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

– ĐĐGtx: Hệ số 1

– ĐĐGgk: Hệ số 2

– ĐĐGck: Hệ số 3

(6) Cách tính điểm học kì và cả năm (Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT)

Theo đó, cách tính điểm học kì và cả năm như sau:

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn