LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Đề xuất phí hoà giải, đối thoại tại Toà án là 2 triệu đồng/vụ việc

Rate this post

Mức phí này được Bộ Tài chính đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu chi phí hòa giải

Hoà giải

Hoà giải, đối thoại tại Toà án (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, đề xuất mức thu chi phí hoà giải, đối thoại tại Toà án như sau:

– Mức thu cho việc chi hỗ trợ thù lao cho Hòa giải viên tại Tòa án và chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án là 2.000.000 đồng/vụ việc.

– Mức thu cho chi phí đi lại, tiền ăn, thuê phòng nghỉ của Hòa giải viên khi khi các bên thống nhất lựa chọn địa điểm hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở Tòa án hoặc khi Hòa giải viên xem xét hiện trạng tài sản liên quan đến vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính mà tài sản đó nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính của tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại có trụ sở được xác định theo chế độ công tác phí trong nước đối với cán bộ, công chức theo quy định.

Xem Thêm  08 trường hợp văn phòng luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

– Mức thu chi phí thuê phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại được xác định theo quy định về chi phiên dịch đối với chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hiện hành.

Bên cạnh đó, đề xuất mức thù lao cho Hoà giải viên như sau:

– Hòa giải viên được trả thù lao khoán theo từng vụ việc.

– Mức thù lao Hòa giải viên cụ thể gồm:

+ Hòa giải viên được trả thù lao tối đa 1.500.000 đồng/vụ việc được hòa giải thành, đối thoại thành;

+ Hòa giải viên được trả thù lao tối đa 500.000 đồng/vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nếu đã tiến hành hòa giả;

+ Tùy vào tính chất phức tạp của từng vụ việc, Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại quyết định mức chi thù lao cho hòa giải viên theo từng vụ việc cụ thể đảm bảo không vượt mức chi tối đa theo quy định trên.

Thùy Liên

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn