Tin Tức

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ khi chia tài sản chung của vợ, chồng

Rate this post

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ khi chia tài sản chung của vợ, chồng

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ khi chia tài sản chung của vợ, chồng (Ảnh minh họa)

Hiện nay, điều khoản 16 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP và điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng như sau:

– Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ sở hữu tài sản.

– Tài sản của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cổ phần hóa thành công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

– Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại.

– Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng. Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng cho tổ chức, cá nhân khi có đề nghị.

Xem Thêm  Đầu 2008, thêm nhiều cổ phiếu niêm yết mới

– Trường hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì được miễn nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất tăng thêm.

– Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật đất đai từ ngày Nghị định 140/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

– Trường hợp khi đăng ký lại quyền sử dụng đất do được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không thay đổi người có quyền sử dụng đất và không thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp vợ, chồng hợp nhất tài sản khi kết hôn hoặc vợ, chồng phân chia tài sản chung khi ly hôn không được miễn lệ phí trước bạ.

Đến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP, tại điểm c khoản 16 Điều 10 của Dự thảo, Bộ Tài chính đã quy định thêm trường hợp được miễn lệ phí trước bạ đó là:

Đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng khi hợp nhất tài sản của vợ chồng sau khi kết hôn, khi phân chia tài sản chung cho vợ, chồng khi ly hôn theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua thì sắp tới, sau khi kết hôn, vợ chồng muốn nhập tài sản riêng vào tài sản chung hoặc phân chia tài sản chung khi ly hôn theo phán quyết của Tòa án sẽ được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn