LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Đề xuất luật sư sao chụp tài liệu vụ án hình sự phải trả 1.500 đồng/trang A4

Rate this post

Tôi nghe nói vừa có đề xuất luật sư sao chụp tài liệu vụ án hình sự thì phải trả phí, vậy cụ thể thế nào? – Thanh Hằng (Ninh Thuận)

Đề xuất luật sư sao chụp tài liệu vụ án hình sự phải trả 1.500 đồng/trang A4

Đề xuất luật sư sao chụp tài liệu vụ án hình sự phải trả 1.500 đồng/trang A4 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đề xuất luật sư sao chụp tài liệu vụ án hình sự phải trả 1.500 đồng/trang A4

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu cho ý kiến về hồ sơ dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng do TAND Tối cao chủ trì soạn thảo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Theo đó, đề xuất chi phí sao chụp tài liệu như sau:

(1) Chi phí sao chụp tài liệu để thực hiện quyền của bị can được đọc, ghi chép bản sao tài liệu

– Trong tố tụng hình sự, trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng phải sao chụp tài liệu cung cấp cho bị can để đảm bảo thực hiện quyền của bị can được đọc, ghi chép bản sao tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội quy định tại điểm i khoản 2 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự thì chi phí sao chụp tài liệu là 1.500 đồng/trang A4.

– Nhà nước bảo đảm kinh phí đối với chi phí sao chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội mà cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện để cung cấp cho bị can. Chi phí này được lấy từ kinh phí chi đặc thù hằng năm của cơ quan tiến hành tố tụng.

(2) Chi phí sao chụp tài liệu trong trường hợp bị can, người bào chữa yêu cầu sao chụp

Trong vụ án hình sự, trường hợp bị can, người bào chữa yêu cầu sao chụp tài liệu thì bị can, người bào chữa phải chịu chi phí sao chụp tài liệu là 1.500 đồng/trang A4.

(3) Chi phí sao chụp hồ sơ trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Chi phí sao chụp hồ sơ, tài liệu phát sinh trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Nhà nước bảo đảm. Chi phí này được lấy từ kinh phí chi đặc thù hằng năm của Tòa án nhân dân.

Xem Thêm  Lập hồ sơ, vị trí đất,… trên thực địa theo quyết định cũ: Liệu có thuyết phục?

(4) Chi phí sao chụp tài liệu liên quan đến việc cơ quan tiến hành tố tụng gửi các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Chi phí sao chụp tài liệu liên quan đến việc cơ quan tiến hành tố tụng gửi các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Chương X Bộ luật Tố tụng dân sự, Chương VII Luật Tố tụng hành chính, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự do Nhà nước đảm bảo. Chi phí này được lấy từ kinh phí chi đặc thù hằng năm của cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Đề xuất tiền công cho người phiên dịch, người dịch thuật trong tố tụng

Theo dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng thì tiền công cho người phiên dịch, người dịch thuật trong tố tụng như sau:

– Tiền công cho người dịch thuật tiếng nước ngoài

+ Dịch thuật một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc sang Tiếng Việt (gồm: tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha) là 0,1 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định/trang (350 từ);

+ Dịch thuật Tiếng Việt sang một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc là 0,15 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định/trang (350 từ);

+ Đối với các ngôn ngữ ngoài ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, tùy theo mức độ phổ biến của ngôn ngữ đó trên địa bàn cơ quan tiến hành tố tụng, thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng quyết định mức chi biên dịch được phép tăng tối đa 30% so với mức chi biên dịch tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều này.

– Tiền công đối với người dịch thuật tiếng dân tộc thiểu số, ngôn ngữ ký hiệu của người khuyết tật nhìn, nghe, nói là 0,1 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định/trang (350 từ);

– Tiền công đối với người phiên dịch dịch nói thông thường tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số, ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật nhìn, nghe nói là 0,15 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định/giờ/người.

– Tiền công đối với người phiên dịch dịch đuổi tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số, ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật nhìn, nghe nói là 0,3 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định/giờ/người.

 

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn