Tin Tức

Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức (Hình từ internet)

1. Đối tượng công chức phải kiểm định chất lượng đầu vào

Theo dự thảo Nghị định thì kiểm định chất lượng đầu vào được áp dụng với người tham gia thi tuyển vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngoài ra, không thực hiện việc kiểm định chất lượng đầu vào với người được tuyển dụng vào công chức thông qua xét tuyển hoăc tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

2. Điều kiện đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đầu vào công chức

– Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp chuyên môn ở trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu kiểm định.

– Những người sau đây không được đăng ký kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

Xem Thêm  Trường mầm non tư thục được vay đến 200 triệu đồng phục hồi sau dịch

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hình thức, nội dung và thời gian kiểm định chất lượng đầu vào công chức

– Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung kiểm định:

+ Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội;

+ Quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức;

+ Kiến thức về văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ…;

+ Đánh giá năng lực tư duy, nhận thức, khoa học, năng lực ứng dụng vào thực tiễn của thí sinh.

– Thời gian kiểm định

+ Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi không quá 100 câu.

+ Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi không quá 80 câu.

6. Nguyên tắc xác định kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức

– Kết quả kiểm định được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Thí sinh trả lời đúng từ 60% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Xem Thêm  Cước vận chuyển đào, mai tăng 11%

– Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào của thí sinh được xếp loại như sau:

+ Loại xuất sắc: Trả lời đúng từ 90% số câu hỏi trở lên;

+ Loại giỏi: Trả lời đúng từ 80% đến dưới 90% số câu hỏi;

+ Loại khá: Trả lời đúng từ 70% đến dưới 80% số câu hỏi;

+ Đạt yêu cầu: Trả lời đúng từ 60% đến dưới 70% số câu hỏi.

7. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức

– Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển vào làm công chức tại các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi toàn quốc.

– Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức được căn cứ xếp loại kết quả kiểm định để quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

Xem thêm tại dự thảo Nghị định.

Diễm My


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button