Tin Tức

Đề xuất không cần tờ khai giấy khi cấp thẻ căn cước gắn chíp từ 2021
Toàn văn Dự thảo

Căn cước công dân gắn chip (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Khi công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân có trong Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân với thông tin trên các giấy tờ của công dân xuất trình.

Thông tin công dân trong phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân được lấy từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

1. Trường hợp thông tin trùng khớp thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

2. Trường hợp thông tin không trùng khớp thì đề nghị công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thông tin của công dân. Nếu thấy đủ căn cứ chứng minh các giấy tờ công dân xuất trình là hợp lệ thì chỉnh sửa thông tin công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân và thực hiện theo quy định tại Điều 5 Dự thảo.

3. Trường hợp thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ hợp lệ về những thông tin trên phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân. Nếu thấy đủ căn cứ thì nhập thông tin công dân và thực hiện theo quy định tại Điều 5 Dự thảo.

4. Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do.

Quý Nguyễn


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Không để người sốt, ho hoặc nghi nhiễm Covid-19 tham gia bầu cử

Related Articles

14 Comments

Leave a Reply

Back to top button