Tin Tức

Đề xuất giữ lại 75% kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, tổ chức của NLĐ tại DN
Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi (ngày 10/9/2020)

Đề xuất giữ lại 75% kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở và tổ chức của NLĐ tại DN

Đ xut gi li 75% kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ s và t chc ca NLĐ ti DN (Ảnh minh họa)

Cụ thể, đề xuất sửa đổi quy định quản lý sử dụng tài chính công đoàn tại Điều 27 Luật Công đoàn 2012 như sau:
Điều 27. Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn– Phương án 1:


“2. Kinh phí công đoàn theo khoản 2 Điều 26 do công đoàn cấp trên quản lý, sử dụng 25%; 75% còn lại được phân phối cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp như sau:


a) Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chỉ có tổ chức công đoàn, công đoàn cơ sở được phân phối toàn bộ kinh phí nêu trên.


b) Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tạm giữ toàn bộ số kinh phí nêu trên, thực hiện chi cho người lao động tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hoàn trả cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp khi được thành lập theo điểm a và điểm c khoản 2 Điều này.


c) Ở doanh nghiệp có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thì tổ chức này được phân phối theo số thành viên trên số lao động thu được kinh phí công đoàn.


Việc sử dụng kinh phí công đoàn của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp do Chính phủ quy định.


– Phương án 2:


“2. Tại những nơi đã có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, kinh phí công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 26 được phân phối cho các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.


Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.”

Hiện nay, theo Điều 21 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016: “Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn…”

Cụ thể, theo Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ ngày 22/10/2019, trong năm 2020 công đoàn cơ sở được sử dụng 70% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Như vậy, theo Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp được giữ lại đến 75% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  7 năm chờ lời hứa

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button